Фондацијата „Илија Камчев“ покренува проект за вработување на 30 самохрани мајки

Фондацијата „Илија Kамчев” го најави почетокот едукативен проект за преквалификација и доквалификација на самохрани и мајки од социјално загрозени семејства.

Продолжи со читање